Menu
Velká velikonoční soutěž

Velká velikonoční soutěž

Co na obrázku chybí?

Vyhrajte jeden ze 3 poukazů. 1. místo v hodnotě 1000 kč, 2. místo v hodnotě 500 Kč a 3. místo kredit 10 euro na Steam. Poukazy jsou přenositelné. 

Abyste se mohli zúčastnit, napište nám do komentářů co na obrázku chybí, abyste úspěšně sestavili funkční PC

Odpovědi typu, že k tomu chybí technik z Elpegu vám výhru nepřinesou, ale potěší nás :) 

Výherce vylosujeme a vyhlásíme na našich stránkách na Facebooku a Instagramu 6. 4. 2023 v 16h.
 
Výherci si mohou své výhry vyzvednout na naší prodejně. 
 
 Dejte TO SE MI LÍBÍ u soutěžního příspěvku
 
Soutěž běží na facebooku i instagramu, komentáře se při slosování sloučí a losuje se ze všech dohromady. 

ELPEG IT

(můžete nás sledovat i na našem Instagramu pokud budete chtít: https://www.instagram.com/elpeg_servis/
 
Přejeme hodně štěstí a těšíme se na výherce 
 
Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.
 
 
Plná pravidla:
 
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel „Vánoční soutěž “ (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 
1. Pořadatelem soutěže je:
 
Elpeg IT s.r.o.
 
Slovanská 276/53, 326 00 Plzeň, obchod@elpeg.cz, IČ: 09609661
 

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

 

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá od zveřejnění soutěžního příspěvku dne 29.3.2023 od 21:00 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Soutěž bude ukončena dne 6. dubna 2023 v 15:00. Vyhlášení proběhne 6. 4. 2023 v 16h.

 

3. Účast v soutěži :

Soutěžící musí odpovědět na soutěžní otázku - co na obrázku chybí, abyste úspěšně sestavili funkční PC

 

4. Určení výherce:

Vítěz, i druhé a třetí místo, bude vybráno losováním. Výsledky budou zveřejněny na facebookové a instagramové stránce elpeg.cz - Elpeg IT. Jsou zakázány jakékoliv nekalé praktiky mající za účel přivést k soutěžnímu příspěvku označení ''to se mi líbí'' pocházející z fiktivních profilů na sociální síti Facebook. 

Soutěž běží na facebooku i instagramu, komentáře se při slosování sloučí a losuje se ze všech dohromady. Na instagramové stránce je povoleo označení přátel a sdílení do story.

 

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Hlavní cenou je pokaz v hodnotě 100 Kč, druhou cenou je poukaz v hodnotě 500 kč a třetí cenou je kredit 10 euro na Steam. Výherci budou požádáni o zaslání e-mailu a telefonního čísla, na které je bude pořadatel kontaktovat.

 

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. Výherci souhlasí s fotoreportáží z předání výhry.

 

7. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Facebookový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazují právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook. Facebookový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě).Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 

V Plzni 29.3. 2023

Kontaktujte nás

Nevíte si s něčím rady? Prostě nás kontaktujte a zkusíme to společně vyřešit. Např. způsob řešení závady nebo orientační cenu si můžete zjistit telefonicky, pro jakékoli další dotazy využíjte email, webový formulář níže nebo se prostě stavte.


Naši pracovníci jsou Vám k dispozici na telefonní lince v pracovní dny 8-16h.